Foamrox nødgang montert i tunnel på nye E18

Nødgangen er montert i Torsbuåsen tunnelen i Arendal, monteringen ble gjort i underkant av 4 timer.

Tre personer og en teleskoptruck skal ha stått for monteringen av nødgangen, og hele prosessen skal ha tatt fire timer. Nødgangen på 12,5 meter består av fem seksjoner på omtrent 420 kilo hver.

Ansvarlig for vann- og frostsikring, Sondre Svalastog i entreprenør AF Gruppen skryter av produktet.

– Produktet er veldig enkelt å montere, og har en klar fordel med tanke på HMS i montasjefasen, kort monteringstid og lite timeverk, og er så å si nøkkelferdig med ferdig malte overflater. Det blir lite etterarbeider og komplettering med dette produktet, sier han.

Nye Veier uttaler i meldingen at konstruksjonselementene fra Foamrox har vært nøye gjennomgått av både prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal og AF for å sikre at krav til konstruksjonselementer er tilstrekkelig ivaretatt.

«Produktene viser seg også å være konkurransedyktig i forhold til andre alternativ, og flere av produktene er allerede tatt i bruk av prosjektet. Nye Veier ser ingen utfordringer i regelverket med å benytte seg av løsningene ramme for nødskap (celleglass), brannseksjonering (celleglass), nødgjennomgang/tverrslag (celleglass), nødkiosk (celleglass). Nye Veier har besluttet å ta i bruk aktuelle produkter i en begrenset omgang for test», skriver veiutbyggeren.

«Videre mener prosjektet at produktene er tilstrekkelig dokumentert med hensyn til ytre påkjenninger og holdbarhet over tid. Å benytte celleglass, som er resirkulert glass, i stedet for betongprodukter slår gunstig ut i miljøregnskapet, samt at det er en forbedring med tanke på HMS», avslutter Nye Veier i meldingen.

Les mer i linkene under: