Foamrox rømningstunnel på Bybanen-prosjektet

Foamrox har fullført nok et vellykket prosjekt, denne gang i forbindelse med utbygging av Bybanen i Bergen.

Foamrox installerer rømningstunnel på Bybanen
Modulbasert rømningstunnel på Bybanen

147 meter lang rømningstunnel

Bybanen er en viktig transportåre for Bergens innbyggere og frakter 18 millioner passasjerer årlig. D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen er et prosjekt der Veidekke har bygget en inntrekkshall som skal nyttes av Bane NOR for sporskifte. Foamrox leverte en 147 meter lang rømningstunnel som går parallelt inne i inntrekkshallen.

Foamrox installerer rømningstunnel på Bybanen

Fordelen er redusert CO2 utslipp

Bybanen er en foregangsaktør for bærekraft og miljø og jobber systematisk med å senke klimagassutslippene og bli klimanøytral. Fordelene ved å benytte Foamrox materialet er at det reduserer CO2 utslipp med over 50% i forhold til bruk av lavkarbon betong.

Prosjektet involverer flere faser og det er mange ulike aktører involvert.

Veidekke valgte primært Foamrox for å forbedre miljøavtrykket og få mer fleksibilitet både i forhold til montering og logistikk. Foamrox gav oss en svært gunstig fremdriftsgevinst sammenliknet med plasstøpt konstruksjon.

Reidar Steinsland, prosjektleder i Veidekke.

Fleksibelt modulbasert system

Foamrox’ lettvektige modulbaserte systemer kan tilpasses de fleste konstruksjoner. Dette gir byggherrer og entreprenører fleksibilitet og store muligheter til å spare både tid og penger på planlegging, koordinering, transport og montering.

Steinsland sier videre;

Foamrox leverte utmerket på kvalitet, utførelse og prosjektering. De utviste stor smidighet og samarbeidsvilje, noe som gjorde at prosjektet ble levert i henhold til avtalt tidsplan og kostnadsramme.

Foamrox takker for oppdraget og ser frem til neste spennende prosjekt sammen med Veidekke.

Montering på Bybanen
Montering på Bybanen
Lettvektige modulbaserte systemer kan tilpasses de fleste konstruksjoner.