OmFoamrox

Foamrox AS er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring. Foamrox-produktene kan spesialtilpasses og kan brukes i robuste miljø der det er behov for isolerte og vanntette løsninger, som også har strenge brannkrav. Produktene kan tilpasses etter kundens behov og er lette å håndtere. Foamrox-produktene gir meget lave klimagassutslipp både når det gjelder produksjon, transport og montering. Den lave vekten (under 10% av betong) reduserer samtidig risikoen for personskader både i produksjon og byggefase.