Foamrox® EPD (Environmental Product Declaration)

EPD for Foamrox® er nå utarbeidet, og kan finnes på EPD-Norge sine nettsider.

En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. EPDer bygger på livsløpsvurderinger (LCA). EPD på byggevarer blir stadig viktigere i det norske markedet. Mer generell info om EPD kan du lese om her https://www.epd-norge.no/hva-er-en-epd/

Mer om Foamrox sin EPD finner du i linken under.