NIRAS har utarbeidet EPD for Foamrox

Niras gjennomførte den bakenforliggende livsløpsvurderingen (LCA) og utformet det endelige EPD-dokumentet på vegne av Foamrox.

n EPD er et tredjepartsverifisert, standardisert dokument med informasjon om et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Niras gjennomførte den bakenforliggende livsløpsvurderingen (LCA) og utformet det endelige EPD-dokumentet på vegne av Foamrox.

Miljø- og klimahensyn blir stadig viktigere i bygg- og anleggsbransjen, og det stilles oftere krav til materialers og produkters miljøprestasjoner. Det blir vanligere og vanligere å stille krav til EPD for gitte materialer i konkurranser og kontrakter, og i sertifiseringsordningen BREEAM er EPD et kriterium for å oppnå poeng i noen av emnene. 

– Vi i Foamrox er meget godt fornøyd med at vi nå har på plass en miljødeklarasjon for våre produkter. Vi synes det er meget positivt at byggherrer også i anleggssektoren kommer med krav om at leverandører må ha godkjente EPD’er på plass. Det betyr at det blir enklere å sammenlikne miljøegenskapene til konkurrerende løsninger, noe som igjen vil føre til at vi kan få fortgang i prosessen med å redusere klimagassutslippene ved bygging/vedlikehold/rehabilitering også innenfor anleggssektoren, sier daglig leder Kjell Håkon Helgesen i Foamrox. 

– Foamrox er et produkt av resirkulert glass med en polyureamembran som kan brukes innen brann-, vann- og frostsikring. Produktet veier en tiendedel av betong og kan være med på å redusere klimagassutslipp fra bygging av samferdselstunneler, heter det i en pressemelding. 

Nye Veier har testet ut flere produkter levert av Foamrox, blant annet til nødkiosk i tunnel, tverrforbindelse mellom tunnelløp og brannsperre bak veggelementer i en tunnel.

EPD’er er verktøy når klimagassutslippene i et bygg- eller anleggsprosjekt skal dokumenteres i et klimagassbudsjett. Niras har utarbeidet klimagassbudsjetter for Nye Veiers prosjekter og EPD’er er en viktig forutsetning for klimagassberegningene. 

– Nye Veier er veldig positive til at det kommer EPD’er for produkter som er miljøvennlige og har et lavere klimagassutslipp. Dette er det Nye Veier trenger for å kunne nå våre mål om ingen miljøskade og reduksjon i utslipp av klimagasser fra anlegg og drift av vei. Nye Veier setter krav til EPD’er ved valg av materialer som har andre utslippsfaktorer enn de som foreligger i opprinnelig klimagassbudsjett for prosjektet. EPD’ene skal følge standard NS-EN ISO 14025:2010, sier rådgiver ytre miljø i Nye Veier, Mikkel Hedegaard.