Foamrox flytter til nye lokaler

Flytter til Froland med store fremtidsplaner

Industribedriften Foamrox flytter ut av lokalene i Arendal og etablerer seg som nabo til Statsbyggs nye fengsel i Froland. Her ønsker selskapet å bygge ny, unik fabrikk med svært miljøvennlig produksjon. 

– Vi starter flyttingen til Froland før sommeren, sier styreleder Rolf Jakobsen i Foamrox.

Foamrox er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring. Produktene har en kjerne av resirkulert glass som er omsluttet av en sterk coating, og det langsiktige målet er å erstatte betongprodukter med lette og langt mer miljøvennlige produkter. 

Bedriften har de siste årene har holdt til på Longum i Arendal, men har nå inngått en avtale med Midtstøl om å leie lokalene i Bjørumsvegen 42 i Froland kommune.

Foamrox ser mulighetene for en god linjeproduksjon i disse lokalene samtidig som det er god plass for lagring på utsiden, lokalene gir også ett godt grunnlag for vekst av bedriften.

Ny daglig leder

I tillegg til flyttingen har Foamrox også ansatt ny daglig leder. Markedssjef Glenn Alexander Jakobsen tar et steg opp og erstatter Kjell Håkon Helgesen som daglig leder.

– Det er ingen dramatikk knyttet til endringen. Kjell Håkon hadde et ønske om å slippe pendlertilværelsen mellom Oslo og Sørlandet. Han fortsetter som aksjonær i selskapet, sier Rolf Jakobsen.

18 tunnelprosjekter

Produktene til selskapet har de siste årene fått innpass i norske tunneler og flere store veiprosjekter.

– Foamrox har siden første levering av produkter til tunnel i 2016, nå levert til totalt 18 tunnelprosjekter i Norge. Sammenlignet med 2019, har selskapet som mål å tredoble omsettingen i 2020, sier den nye daglige lederen Glenn Alexander Jakobsen. 

AF Gruppen, Veidekke, Hæhre, Mesta og Stangeland Maskin har vært noen av kundene i 2019 og 2020.

Ny fabrikk på Blakstadheia

I slutten av mars signerte også Foamrox en intensjonsavtale med Midtstøl Transport og Froland Kommune som skal gi videre vekst av selskapet i Froland. 

I den femårige avtalen er målet å etablere en celleglass-fabrikk på fornybar energi, på en stor tomt på Blakstadheia industriområde.

– Bedriften sikter seg inn mot levering av store volum i tunnel- og anleggsbransjen, og da er det viktig at vi tenker standardisering av enkle og komplette løsninger som igjen er enkle å oppskalere, sier lederen i Foamrox.

70–100 ansatte

Fabrikken som skisseres kan ha 70-100 arbeidsplasser og store muligheter for opplæring og å utvikle ansatte til å nå fagbrev, heter det i intensjonsavtalen.

Samarbeidsprosjekt

Blakstadheia industriområde ligger like ved Fylkesvei 42, og det tar rundt 7 minutters kjøring ut til E18. Området ligger på et åpent høydedrag med utsikt til Nidelva i nord og ned mot kommunegrensa til Arendal kommune.

Foamrox ser for seg at Innovasjon Norge, Enova, Norsk Energi, Midtstøl AS og Froland Kommune blir viktige samarbeidspartnere for å sikre realisering av prosjektet.

– Vi har søkt på støtte fra Innovasjon Norge for utvikling av miljøteknologi som også er ett viktig steg mot målet vårt om å kunne levere en bærekraftig og brannsikker tunnelhvelving, sier Glenn Jakobsen.

Nyhetsak på andre nettsider: