Får milliontilskudd til nytt tunnelprodukt

Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 18 millioner kroner, hvor 8 millioner er tilskudd fra Innovasjon Norge.

Foamrox har hittil levert til 19 tunnelprosjekter. 

Nå får industribedriften over åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge, øremerket til å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong i selve tunnelhvelvingen.

ARENDAL: – Det betyr mye for oss at Innovasjon Norge tror på oss og ønsker å bidra i arbeidet, sier Glenn Jakobsen, daglig leder for Foamrox.

Den arendalsbaserte bedriften som nå flytter til Froland med planer om å etablere fabrikk, fikk et gjennombrudd i tunnelmarkedet i 2019. Bedriften leverte da produkter til 9 forskjellige veiprosjekter, blant annet i tunnel på nye E 18 mellom Arendal og Tvedestrand.

De neste to årene vil bedriften sette i gang et prosjekt der man skal utvikle et godkjent produkt for tunnelhvelvingen. 

Et hovedmål

Rett før påske fikk Foamrox også en gledelig melding fra Innovasjon Norge om tildeling av 8,05 millioner kroner.

– Komiteen i Innovasjon Norge stilte seg enstemmig bak vår søknad om støtte. Det er utrolig bra at vi nå kan ta enda et steg mot realiseringen av våre hovedmål. Vi skal fortsette å ha et høyt tempo og jobbe videre med løsninger som både byggherrer og entreprenører kan ha stor nytte av, sier bedriftslederen i Foamrox.

Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norges avdeling i Agder, mener tunnelproduktet til Foamrox kan ha en rekke fordeler sammenliknet med dagens løsning med betong og PE-skum. 

– Det vil ha flere nye dimensjoner, blant annet innen miljø, logistikk og HMS. Det er gode grunner for at dette kan bli et produkt på internasjonalt nivå, mener Hovstad.

Unisont positive

Direktøren sier søknaden til Foamrox er blitt vurdert av et bredt rådgivende panel med kompetanse på feltet.

– Ved alle miljøprosjekter over fire millioner kroner støtter vi oss på et rådgivende panel og faglige råd. I dette tilfellet var anbefalingene unisont positive. Samfunnet er interessert i å utfordre dagens løsning med tunnelinnmat i betong, sier Hovstad.

– Hvor stort potensial kan et slikt produkt ha i fremtiden?

– Det er bare å begynne å telle antall tunneler. Produktet må først gjennom mange tester og blant annet testes i en fullskala tunnel. Det vil nok bli en lengre prosess, sier Sveinung Hovstad. 

Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 18,3 millioner kroner. Norconsult, Sintef, Niras Norge, PPM Robotics skal bistå med kompetanse. 

Stor omsetningsøkning

Omsetningen økte fra 600.000 i 2018 til seks millioner kroner i 2019. I år er målet å selge produkter for 15 millioner. 

– Målet vårt er å kunne levere konstruksjoner og løsninger til tunnel med lengre levetid, lavere klimagassutslipp og mer vei for pengene, sier Jakobsen. 

Så langt har Foamrox levert spesialelementer som nødkiosker, brannsperrer, rammer for nødskap, trekkekummer og andre tunnelprodukter. Jakobsen sier at hovedmålet alltid har vært å utvikle et produkt som kan erstatte PU-skum og betong til utforming av selve tunnelhvelvingen.

– Vårt overordnede mål har hele tiden vært å videreutvikle dette konseptet slik at det kan bli godkjent som tunnelhvelving, sier Jakobsen.

http://www.bygg.no/article/1430164

https://www.buildingsupply.no/article/view/714028/far_milliontilskudd_til_nytt_tunnelprodukt

https://frolendingen.no/tilflyttende-bedrift-far-millionhjelp/19.1978