Foamrox – et lettere alternativ til betong i tunnel og fjellhaller

Foamrox er et unikt produkt til bruk i tunneler som et alternativ til dagens løsninger av betong. Materialet har mange bruksområder og positive fordeler, men hva er det egentlig?

teknisk bygg i Foamrox elementer
Teknisk bygg i Foamrox elementer

Finnes det alternativer til betong?

Foamrox er et produkt som er med på å redusere CO2 utslipp og forbedre HMS, men hva er egentlig Foamrox?

Hovedkomponenten er celleglass, det vil si resirkulert glass, mens utsiden er belagt med en coating som gjør materialet så sterkt at det gjør det til et godt alternativ til betong i ikke-bærende konstruksjoner.

Ettersom råvaren i byggematerialet er 100% resirkulert glass, bidrar løsningen også til sirkulær økonomi. Råvaren, kombinert med produktets lave vekt, gir svært lave klimagassutslipp både under produksjon, transport og montering sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer.

Det har blitt bevist at bruken av Foamrox i tunnel- og vei prosjekter reduserer CO2 utslipp med minst 50%, med ytterlig forbedringspotensial.

Veier 10% av betong

Produktet har flere fordeler; det veier kun 1/10-del av betong som gjør at det enkelt kan installeres manuelt uten bruk av tunge maskiner. Dette bidrar til forbedret HMS på arbeidsplassen.

Foamrox elementer veier kun 10% av betong
Foamrox elementer veier kun 10% av betong og kan lett bæres inn eller ut av prosjekter uten bruk av tunge maskiner.

Foamrox elementer gir en betydelig tidsbesparende fordel; så fort bygget er installert er det umiddelbart klart til bruk, uten å måtte ta hensyn til eventuell tørketid. Dette gir mulighet for raskere montering av blant annet elektriske komponenter.

Materialet er isolerende, gir passiv brannbeskyttelse, og er sertifisert til brannklasse EI60.

Foamrox elementer kan i mange tilfeller erstatte betong

Vi har levert flere løsninger til forskjellige tunnel prosjekter i Norge, blant annet:

• Rømningstunnel
• Teknisk bygg
• Brannsperre
• Nødstasjon
• Ramme for nødskap
• Trekkekummer