10 grunner til å bruke celleglass som isolasjon i ditt neste byggeprosjekt

Celleglass som isoalsjon
Celleglass som isolasjon har lang levetid

Om det er snakk om et tradisjonelt lite trehus på landet eller et stort leilighetskompleks i byen så er det uansett viktig å tenke på hva man skal bruke som isolasjonsmateriale. Valget kan virke enormt og forvirrende, isolasjon er noe som skal vare lenge og være effektivt, og hva man velger å bruke kan ha store følger for hva som skjer med det i fremtiden. 

Det aller første man bør tenke på er selvsagt at det skal være isolerende, men motstand mot brann, vann og fukt er også viktige punkter.

Celleglass, som er et alternativ til tradisjonell isolasjon, har en rekke egenskaper utover evnen til å bare isolere. Nedenfor har vi listet 10 fordeler ved å bruke celleglass i ditt neste bygg eller restaureringsprosjekt.

1. Ubrennbart materiale

Celleglass er et materiale som er laget av 100% resirkulert glass og blir laget ved å gå gjennom en oppvarmingsprosess som har vært utviklet over mange år. Celleglassets struktur og isolerende egenskaper blir derimot skapt under avkjølingsprosessen. Etter avkjøling blir blandingen til et stivt materiale med gassfylte porer som har en lukket cellestruktur og det er dette som utgjør en stor del av volumet.

Denne prosessen gjør celleglass til et A1 ubrennbart materiale, den høyeste graden man kan få.

2. Isolerende og frostsikkert

Produksjonen av celleglass går gjennom en varmeprosess som gjør at millioner av små celler blåser seg opp og lager en lukket struktur av glassceller. 

Celleglassplater kan brukes til isolering av tak, vegger og gulv, men også til etterisolering av for eksempel kjellerbod eller grunnmur. Det er også et veldig godt alternativ til isolering av flate tak, spesielt i vindfulle områder eller på tak som må takle tunge installasjoner, som solcellepanel.

3. Termisk stabil

Celleglass har samme termiske stabilitet som betong. Om en sammenlikner Fordi glass ikke påvirkes av temperatursvingninger, vil de termiske egenskapene til celleglassplatene holde seg konstante. Det vil med andre ord si at det over tid vil verken svelle eller krympe ved endringer i temperaturen. Termisk stabil opprettholder sin opprinnelige form i vekslende temperaturer. 

4. Høy trykkfasthet

Isolering som skal tåle stor belastning kan være en utfordring, og mer utfordrende er det å finne et materiale som ikke beveger seg under høyt trykk. Med celleglassisolasjon er det ingen bevegelse under trykkbelastning. Det blir en jevnt tett overflate som beholder formen selv etter høy og langvarig belastning.

5. Vann- og damptett

I motsetning til de fleste isolasjonsprodukter som mister isolasjonsevnen dersom det utsettes for vann eller damp, har celleglass en unik egenskap som gjør at det ikke påvirker dets struktur eller evne til å isolere. Celleglass har ingen sugeevne og tar derfor ikke til seg vann, damp eller fukt, dette gjør at den beholder sin opprinnelige isoleringsevne, noe som gjør den til et ideelt materiale til bruk i fuktige miljøer.

6. Lang levetid

Å bytte isolasjon i bygninger er ikke alltid like enkelt, noen ganger er det rett og slett umulig. Det å velge et materiale med lang levetid og som samtidig beholder isoleringsevnen er det ideelle utgangspunktet. Dessverre er det ikke all isolasjon som kan gi begge deler, som oftest får du det ene men ikke det andre. Celleglass derimot har en mye lengre levetid for en typisk bygning enn annen isolasjon. Den lange levetiden gir energibesparelse over tid og siden isoleringsevnen ikke svekkes kan isolasjonen brukes om igjen på flere måter.

7. Fri for skadedyr

Mange tradisjonelle isolasjonsprodukter har vist seg å være et ideelt materiale for skadeyr (mus, maur osv) å lage rede ut av. Celleglass er laget av glass og er derfor et uorganisk materiale, noe som gjør det uattraktivt for mus, maur og andre skadedyr. 

8. Kjemikaliebestandig

Celleglass er motstandsdyktig mot både organiske løsemidler og syrer.

9. Lett å tilpasse

Materialet består for det meste av luft og glass og er lett å håndtere. Det er også porøst, noe som gjør det enkelt å tilpasse til ønsket form eller størrelse, kun ved bruk av håndsag og rasp.

10. Miljøvennlig

Foamrox er stolt leverandør av celleglass fra Glapor, det eneste celleglasset som er laget av 100% resirkulert glass. Det er på grunn av denne bruken av råvarer, dets lange levetid og det faktum at det kan brukes om igjen som gjør celleglassplatene du kjøper hos oss til et miljøvennlig og bærekraftig produkt som er med på å bidra til sirkulærøkonomien.

Ønsker du å diskutere ditt prosjekt med oss? Ring oss gjerne på 37 40 06 60 for mer informasjon.