Vi er ISO sertifisert!

Vi kan med stolthet meddele at Foamrox AS er nå en ISO-sertifisert bedrift

Foamrox er ISO-sertifisert
Foamrox er ISO-sertifisert

ISO 9001 og ISO 14001

Vi har jobbet hardt med å implementere prosedyrer og rutiner som bidrar til å optimalisere vårt arbeid rundt kvalitet og miljø, og vi kan med stolthet si at vi nå er sertifisert i følgende internasjonale ISO-standarder:

  • ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø

Fokus på kvalitet og miljø

ISO 9001 og ISO 14001 standardene er ansett som verdens mest anerkjente standarder for kvalitetstyring og miljøhåndtering, og er et verktøy som vil bidra til å heve bedriftens evne til å levere våre tjenester i henhold til kundenes krav og forventninger både nasjonalt og internasjonalt. Med en sertifisering i begge standardene, kan vi nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring og at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.