Transport tunnel av miljøvennlig materiale på Bergens nye Protonsenter

Et prosjekt med høye krav til kvalitet

I 2024 skal det nye Protonsenteret stå klart ved universitetssykehuset i Bergen, et bygg som kan tilby kreftpasienter over hele landet en ny og mer skånsom behandling. I samarbeid med Veidekke AS har Foamrox installert en transport tunnel som skal frakte pasienter mellom Haukeland universitetssykehuset og Protonsenteret; et prosjekt som stiller høye krav til kvalitet.

Det nye Protonsenteret skal være ferdigstilt i 2024
Det nye Protonsenteret i Bergen skal stå ferdigstilt i 2024 (illustrasjon av prosjektet er hentet fra helse-bergen.no)

Halverer CO2 utslipp

Foamrox løsninger, som er et miljøvennlig alternativ til betong, er ikke bare EI60 godkjente, men er også lette i vekt, og dermed lette å installere. Med ferdige elementer som monteres på et skinnesystem har det vært raskt og enkelt å få på plass den 225m lange tunnelen.

Foamrox materialene veier over 90% mindre enn betong-alternativet og gjør løsningen HMS-vennlig. I tillegg sparer man over 50% på CO2 utslipp i forhold til tradisjonelle betong løsninger. Tunnelen har blitt installert manuelt, uten hjelp av tunge maskiner og de lette platene er enkle å frakte til monteringsstedet.

Montering av skinnesystemet begynner
Montering av skinnesystemet begynner
Foamrox elementene installeres manuelt
Foamrox elementene installeres manuelt
En elektrisk vakuumløfter brukes til montering av taket
En elektrisk vakuumløfter brukes til montering av taket
Pasient tunnelen står ferdigstilt

Ser potensialet i fremtidige prosjekter

Prosjektleder i Veidekke, Jim D. Skålevik, sier seg svært fornøyd med leveransen. Både produktkvalitet og utførelse er i henhold til avtale og han ser potensialet for bruk av Foamrox produktet også i fremtidige prosjekter.

Når prosjektet startet var jeg ikke kjent med Foamrox produktet. Foamrox har siden starten gjennomført prosjektet svært smidig. God kommunikasjon, miljøvennlige materialer og tiden spart er alle viktige suksessfaktorer.

Jim D. Skålevik, prosjektleder i Veidekke

Vi i Foamrox takker Veidekke for oppdraget og ser frem til nye, fremtidige samarbeid.