Resirkulert glass og polyurea erstatter betong

Besøket hos bedriften var utløst både av initiativ fra lokale politikere og det ministeren omtalte som gode rykter fra aktører i markedet.

Det lille produktutviklingsselskapet Foamrox i Arendal sto så høyt på ønskelista til samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) at departementet selv tok kontakt med firmaet for å avtale et møte under hans besøk i Agder og Rogaland i mars.

Nyhetssaken er hentet ut av Våre Veger utgave 3, 2019. Tekst og foto: Thor Søndenaa

Linker til tilsvarende nyhetssak: