Nytt, unikt produkt skal sikre fremtidens tunneler

Foamrox har funnet veien i inn i norske tunneler med en ny type brannsperrer som monteres på under en time, og veier under 10% av det tradisjonelle produkter gjør.

– Vi mener at denne nye brannsperren har et stort potensial i framtiden. Jeg oppfatter produktet som meget effektivt, og som innehar den brannmotstanden som er nødvendig. Produktet er lett, og for oss som bygger tunnel vil det gi oss en gevinst i spart tid.

Ordene tilhører Dag Ødegård i Nye Veier, som er disiplinleder for tunneler i det statseide selskapet som nå bygger ny europavei mellom Oslo og Stavanger.

Det relativt nystartede, arendalsbaserte selskapet, Foamrox AS, leverer allerede en rekke produkter til tunneler. Blant annet brannsperrer, nødutganger, nødkiosker, brannvegger, trekkekummer med mer.

Kjerne av resirkulert glass

Kjerne av resirkulert glass

Foamrox sine produkter inneholder en kjerne i selve produktene av celleglass, produsert av resirkulert glass. Utvendig er produktet dekket av polyurea, kjent som en av verdens sterkeste coating.

Foamrox har verifisert og godkjent EPD (miljødeklarasjon) som er utarbeidet av NIRAS, en av Skandinavias ledende rådgivende ingeniørvirksomheter. Produktene er vann- og damptett, absorberer ikke fukt, isolerer like godt som byggisolasjon og er godkjent i brannklasse EI60.

Fordelene med produktet sammenliknet med murverk eller betong er flere. Blant annet veier produktet kun 17kg/m2 og kan løftes på plass av tre arbeidere, og monteres på tunnelveggen i løpet av en arbeidstime. Vekten tilsvarer syv prosent av det brannsperrer av murverk (for eksempel Leca). Tilbakemeldingene fra entreprenørene viser at produktet monteres vesentlig raskere.

Sparer mye tid

– Tradisjonelt har vi brukt brannsperrer som man først må mure og deretter pusse. Da må man også inn med blandemaskin og annet utstyr, og i byggeperioden tar dette naturligvis plass i tunnelen. Brannsperrene fra Foamrox kan man bare kjøre inn i tunnelen, tilpasse mot berget, montere og være ferdig i løpet av et par timer, forklarer Ødegård i Nye Veier.

Montert i E 18-tunnel

Brannsperrene til Foamrox har det siste tiden fått innpass hos store aktører i tunnelbransjen i Norge, og har allerede levert brannsperrer i Torsbuåstunnelen langs E 18 i Aust-Agder og Porsgrunntunnelen i Telemark.

– Vi tester ut brannsperrene. Produktet tilfredsstiller kravene og er svært lettvint å bruke. Det å montere disse brannsperrene tar kun halvparten av tiden, og kanskje også langt under det vi vanligvis bruker på å montere brannsperrer. Vi har montert brannsperrer i Torsbuåstunnelen og i Porsgrunntunnelen, sier Sondre Svalastog, prosjektdirektør underjordsservice i AF Anlegg.

– Vil dere bruke Foamrox sine brannsperrer i flere tunneler?

– Vi ser på muligheten for å bruke denne typen brannsperrer også på nye prosjekter, avslører prosjektdirektøren

Vil utfordre betongbransjen

Foamrox ønsker å utfordre dagens byggemåte med prefabrikkerte byggemåter, og at deres produkter av resirkulert glass kan erstatte betong i norske tunneler i fremtiden.

Sammenliknet med betong vil Foamrox sine produkter være langt mer hensiktsmessige for miljøet. Celleglasset i produktene er produsert av resirkulert glass, og undersøkelser viser at overgang til en Foamrox-tunnel vil redusere utslippene av karbondioksid med mer enn 50 prosent.

Foamrox har den siste tiden blitt kjent for noen av landets mest fremtredende ledere. Nylig la samferdselsminister Jon Georg Dale turen innom Arendal for å få større kunnskap om produktene og utviklingen i selskapet.

– Det er åpenbart, selv i en tidlig fase, at Foamrox er et selskap flere og flere i sektoren begynner å merke seg. Det er veldig spennende å se hvor langt de har kommet, og ikke minst hva slags potensial man ser for seg videre, sa samferdselsministeren da han besøkte Foamrox.

Fakta om Foamrox brannsperre:

  • Brannsperre i Foamrox veier 17 kilo per kvadratmeter og monteres i tunnelveggen på rundt én time.
  • Brannsperrene har bestått branntest EI60 hos RISE Fire Research.
  • Produktet er vanntett og isolerer tilsvarende standard byggisolasjon.
  • Brannsperrene kan bestilles på standard mål eller kundens egne mål.