Nye materialer kan revolusjonere måten vi bygger tunneler på

Dersom en bil kjører i tunnelveggen, bør også materialet i tunnelene håndtere slike belastninger, uten at følgeskadene av uhellet blir for stort.

Tradisjonelt har tunnelvegger og tak bestått av PE-skum oversprøytet med betong. Nye produkter er under utvikling. Produkter som har god isolasjonsevne, er brannbestandig og veier mindre enn en tiendel av betong.

se mer i lenken under.