Resirkulert glass skal erstatte betong

Stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet og statssekretær Brage Baklien får kjenne på forskjellen mellom betong og Foamrox.

Målet til bedriften er at de hele tiden skal ha ferdig prefabrikkerte materialer på lager, og de kan nesten ikke vente med å starte produksjonen.

– Det er jo ikke akkurat sånn at når et veiselskap bestiller av oss så skal de ha det dagen etterpå, men vi vil uansett ha noe klart og liggende, sier Helgesen.

Nye Veier har ifølge bedriften stilt seg veldig positive til materialet, og har bestilt en prøve av produktene som skal testes i tunellen ved Torsbudalen i løpet av høsten. Foamrox har patent på produktet i Norge, og jobber også med å få en internasjonal patentering.

– Jeg tror produktet kan nå ut, det har jo et enorm eksport-potensiale. Bare se på rehabiliteringen for eksempel, noe som koster. Hvis vi klarer å halvere den tiden er det mange penger spart, sier Helgesen.

Målsetningen deres er å levere tekniske rom helt prefabrikkerte. Akkurat nå jobber bedriften med å dokumentere miljøaspektet av deres produkter sammen med SINTEF, et uavhengig forskningsinstitutt. I veibyggingsbransjen er det ikke noe krav til dokumentasjon av hvor miljøvennlig produktene er, men Foamrox ser det som en fordel å ha det likevel.

– Miljø er noe som bare blir viktigere og viktigere, sier Helgesen.