Foamroxramme for nødskap

Foamrox ramme for nødskap veier ca 40kg

Foamrox ramme for nødskap er ett alternativ til dagens løsninger som syrefast ramme med Rockwool kjerne for isolering, betongramme med pe-skum og sprøytebetong innvendig eller bare betongramme. Foamrox rammen veier ca 40kg dette gir fordeler ved håndteringen av rammene som igjen er ett HMS forbedrende tiltak.

Leave this field blank
Velg fil …
Uploading… (0%)

Oops. A file with this name has already been uploaded.

Oops. This file type isn’t allowed.

Oops. This file size is too big.