Foamroxnødstasjon

Foamrox nødstasjon bestående av Foamrox elementer, skinnesystem og membran.

Nødstasjon elementer

  • Enkel montering uten behov for maskiner
  • Kan monteres etter tunnelelementer er montert
  • Leveres flatpakket, med elementer, skinnesystem og takmembran.
  • Består av 4 vegger og tak.
  • Monteres på fundament etter tunnelelementer er montert.
  • Tilpassing fra nødkiosken blir kun mot betongkrans for dør i tilstøtende tunnelelement.
Leave this field blank
Velg fil …
Uploading… (0%)

Oops. A file with this name has already been uploaded.

Oops. This file type isn’t allowed.

Oops. This file size is too big.