Foamroxteknisk bygg

Foamrox teknisk bygg bestående av Foamrox elementer, skinnesystem og membran.

Foamrox Teknisk bygg

  • Leveres flatpakket
  • Enkel montering uten behov for maskiner
  • Kan monteres etter tunnelelementer er montert

Foamrox teknisk bygg vil bestå av følgende:

  • Skinne/rammesystem for oppbygging og innfesting.
  • Foamrox standardelementer for vegger og tak (leveres i hvit farge).
  • Fuging til elementer.
Leave this field blank
Velg fil …
Uploading… (0%)

Oops. A file with this name has already been uploaded.

Oops. This file type isn’t allowed.

This file size is too big.