Materialet som kan revolusjonere tunnelbransjen

Foamrox har de siste årene utviklet ett brannsikkert materiale til tunnelersom har fått anleggsbransjen og fagpersoner til å se mot Arendal.
Foamrox har de siste årene utviklet ett brannsikkert materiale til tunnelersom har fått anleggsbransjen og fagpersoner til å se mot Arendal.

I tunnelen ved Torsbuåsen på den nye europaveien mellom Tvedestrand og Arendal ble nylig selskapets nødutgang og nødkiosk montert. Tilbakemeldingene var svært gode.

– Produktene er veldig enkle å montere, og har en klar fordel med tanke på HMS i montasjefasen, kort monteringstid og lite timeverk, og kommer så og si nøkkelferdige med ferdig malte overflater. Det blir lite etterarbeider og komplettering med dette produktet, sier Sondre Svalastog, prosjektdirektør underjordsservice i AF Anlegg, entreprenøren som installerte produktene i tunnelen.

Montert på 30 minutter

Montert på 30 minutter

Monteringen av prefabrikkert Foamrox nødkiosk i Torbuåsen-tunnelen tok rundt 30 minutter. En rekke fordelaktige egenskaper har fått store, tunge selskaper til å velge produktene fra Foamrox fremfor tradisjonelle betongbaserte produkter. 

Enkelt sagt er Foamrox en sammensetning av celleglass, produsert av resirkulert glass, og polyurea, som er kjent som ett av verdens sterkeste coatingmaterialer. Kjernen består av celleglass mens utsiden er sprøytet med polyurea.

I tillegg til nødutganger og nødkiosker leverer Foamrox en rekke andre produkter. Blant andre brannsperrer, tekniske rom, rammer for nødskap og brannvannskapper. Alle produktene har vært gjennom omfattende tester og er brannsikre (Samtlige produkter kan produseres i godkjent brannklasse EI60), vann og damptette uten fuktabsorpsjon, og isolerer omtrent som standard byggisolasjon.

95 prosent resirkulert glass

Når produktet består av rundt 95 prosent resirkulert glass, betyr det i praksis en stor miljømessig gevinst. Ved bruk av Foamrox konstruksjoner i tunnel viser utregninger en halvering av klimagasser i forhold til dagens materialer.

– Vi ønsker på ingen måte å snakke ned betong som produkt, men undersøkelser viser at våre produkter vil gi en halvering av klimagassutslipp i produksjonsfasen, og ytterligere reduksjon for transport og montering, sier Kjell Håkon Helgesen, daglig leder i Foamrox.

Selv om Helgesen ikke har til hensikt å snakke ned tradisjonelle tunnelprodukter i betong, viser undersøkelser store fordeler med vekt, monteringstid, HMS, miljøvennlighet og brannsikkerhet. Produktene veier kun 17 kilo per kvadratmeter og kan monteres på en brøkdel av tiden til konkurrentene.

Lav vekt – kort monteringstid

Lav vekt – kort monteringstid

– Jeg har vært i «bransjen» i 30 år. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Are Omdal, daglig leder i Scanmatic Elektro, som har installert Foamrox produkter. Et eksempel er rammene rundt nødskap i tunnel som gir en vektreduksjonen på rundt 93 prosent i
forhold til betong, som igjen betyr innsparinger for både entreprenører og byggherrer. Selve rammen rundt nødskap veier i betong 600 kilo, mens Foamrox sitt produkt veier 44 kilo. I tidsbruk for montering viser undersøkelser også en enorm forskjell.
Lav vekt, kort monteringstid og større sikkerhet for arbeidere som jobber i tunneler er egenskaper som har fått de store entreprenørene på banen.

– Den lave vekten gir tidsbesparelse og god HMS (helse, miljø og sikkerhet), monteringen er enkel og kan utføres for hånd uten maskiner, sier Njål Sund, anleggsleder i Mesta AS, som blant annet har montert Foamrox sine rammer for nødskap ved rehabilitering av Hovdetunnelen på fylkesvei 55.

Nye Veier: – Konkurransedyktig

Statseide Nye Veier holder nå på med et av tidenes største veiutbyggingsprosjekter mellom Oslo og Stavanger. Dag Ødegård, disiplinleder for tunneler i Nye Veier, er begeistret for utviklingen i Foamrox.

– Produktene viser seg også å være konkurransedyktig i forhold til andre alternativ, og flere av produktene er allerede tatt i bruk i prosjektet. Nye Veier ser ingen utfordringer i regelverket med å benytte seg av løsningene ramme for nødskap, brannseksjonering, nødgjennomgang/tverrslag og nødkiosk, sier Ødegård, som også mener produktene er tilstrekkelig dokumentert med hensyn til ytre påkjenninger og holdbarhet over tid.

– Å benytte celleglass, som er resirkulert glass, i stedet for betongprodukter slår gunstig ut i miljøregnskapet, samt at det er en forbedring med tanke på HMS, sier Ødegård.

Monterte brannvannskapper

Nylig leverte Foamrox brannvannskapper til Veidekke entreprenør AS

Nylig leverte Foamrox brannvannskapper til Veidekke entreprenør AS som ble montert i
Kongsbergtunnelen. Anleggsleder i Veidekke, Kevin McCready, sier selskapet normalt sett har benyttet seg av materialer i syrefast stål for slike konstruksjoner, men ønsket å prøve et nytt, spennende produkt i tunnelen.

– Materialet har flere fordeler med tanke på håndteringskostnader, HMS og miljø. Siden produktet er produsert av 95% resirkulert glass og en vekt som tilsvarer 8–10% av betong medfører dette at monteringskostnadene og arbeidsbelastningen ved montering blir lavere og mer håndterbart.

Foamrox har levert ett allsidig og tilpasningsvennlig produkt som tilfredsstiller strenge krav til bruk i tunnel. Profesjonell og god service, sier McCready.

Foamrox har fått på plass sin EPD (miljødeklarasjon), noe Helgesen tror kan være en fordel for selskapet i fremtiden.

– Vi i Foamrox er meget godt fornøyd med at vi nå har fått på plass en miljødeklarasjon for våre produkter. Vi synes det er positivt at byggherrer også i anleggssektoren kommer med krav om at leverandører må ha godkjente EPDer på plass. Det betyr at det blir enklere å sammenlikne miljøegenskapene til konkurrerende løsninger, noe som igjen vil føre til at vi kan få fortgang i prosessen med å redusere klimagassutslippene ved bygging/vedlikehold/rehabilitering også innenfor anleggssektoren, sier Kjell Håkon Helgesen.